História – všeobecne

Živena vznikla 4.8.1869, v období, keď sa u nás prebúdzalo národné povedomie a zároveň silnel vplyv uhorskej maďarizácie. Keď predstaviteľom národného hnutia Slovákov zakázala uhorská vláda združovať sa a publikovať, títo muži podnietili vznik ženského spolku, ktorého sa už vláda nebála. Ale podcenili slovenské ženy, pretože už v prvých rokoch pôsobenia Živeny sa podarilo spojiť ľudí z rôznych spoločenských prostredí, s rôznymi názormi a možnosťami, ktorí sa navzájom podporovali a delili o vedomosti a skúsenosti.

 

V začiatkoch sa členovia Živeny sústreďovali najmä na literárnu činnosť, preklady zo zahraničnej literatúry, šírenie osvety, vydávanie kníh, ale aj na sociálnu prácu, na pomoc matkám a dievčatám, ktoré sa potrebovali zabezpečiť. Prostredníctvom družstva Lipa predávali ručné výrobky, hlavne výšivky, aj do zahraničia. Terézia Vansová redaktorsky viedla prvý ženský časopis Dennica. Elena Maróthy Šoltésová začiatkom 20.storočia vydávala literárny magazín Živena. Po celý čas sa usilovali založiť školy pre mladé dievčatá a učiť ich v slovenskom jazyku. Po vzniku prvej Československej republiky v októbri 1918 získali ženy na Slovensku volebné právo a niekoľko žien sa dostalo aj do vedenia štátu. Nemalou mierou k tomu prispeli aj členky Živeny, z ktorých mnohé patrili medzi významné osobnosti, ako napr. Božena Slančíková Timrava, Ľudmila Podjavorinská, Mária Pietrová, Zora Jesenská, Hana Gregorová, Hana Zelinová a mnohé ďalšie.

 

V časoch II. svetovej vojny myšlienky Živeny potláčal ľudácky Slovenský štát, neskôr jej slobodu prejavu obmedzil totalitný režim. Napriek všetkému spolok Živena prežil dodnes a už krátko po zamatovej revolúcii obnovil svoju aktívnu činnosť.

Herečka a diplomatka Magda Vášáryová, ktorá sa stala predsedníčkou Živeny v roku 2013, po Zore Breierovej, prebudila moderné povedomie o Živene. Súčasná Živena však už nemusí riešiť potrebu škôl pre dievčatá, ale naďalej musí zostať apolitická, združovať ženy mravne čisté, rôzneho veku a národnosti, náboženskej či politickej príslušnosti, ktoré by dodávali duch obrody našich národov.

 

Živena pokračuje, má vyše 1000 členov, vzmáha sa a rozširuje sa o ďalšie miestne odbory, ktorých je na Slovensku už 15: v Bratislave, Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, Brezne, Čadci, Jelšave, Lučenci, Martine, Pezinku, Smižanoch, Sučanoch, Žiline, Prešove, Zvolene. A jeden miestny odbor vznikol 21.apríla 2023 v obci Trávnica. Živena pôsobí tiež v Prahe, či dokonca v Spojených štátoch amerických.

 

Poslaním Živeny, ktoré je ustanovené v preambule, je pracovať pre myšlienku rovnosti a viery v to, že výchovou a vzdelávaním sa každý človek stáva lepším vo svojej rodine i v spoločnosti.

 

Cieľom Miestneho odboru Živena Trávnica je spájať sily v našej obci aj v jej okolí. Pracujeme dobrovoľne a odmenou je pre nás dobrý pocit. Máme záujem komunikovať s akoukoľvek vekovou kategóriou žien a mužov, rôzneho sociálneho postavenia a privítame každého, kto má rovnaký záujem prispieť svojim dielom, energiou a zručnosťou spoločnosti. Tieto snahy podporila aj súčasná predsedníčka Živeny, Alena Heribanová, ktorá považuje ženy za hybnú silu spoločnosti a drží nám palce.